Thursday, 07/07/2022 - 02:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Quốc Tuấn

Thời khóa biểu HKI buổi sáng năm học 2019-2020

       
 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 
 BUỔI SÁNG    
 Áp dụng từ 03/09/2019    
       
       
   Lớp: 6/1   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờNgữ VănĐịa líVật líMĩ thuậtToán
 SHLNgữ VănCông NghệGDCDLịch sửToán
 ToánSinh họcNgữ VănTiếng AnhNgữ VănTiếng Anh
 ToánTin họcTin họcSinh họcTiếng AnhCông Nghệ
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 6/2   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờTiếng AnhNgữ VănTiếng AnhToánCông Nghệ
 SHLTin họcNgữ VănVật líNgữ VănLịch sử
 Mĩ thuậtToánGDCDNgữ VănToánTin học
 Sinh họcCông NghệToánĐịa líTiếng AnhSinh học
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 6/3   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờToánCông NghệNgữ VănGDCDToán
 SHLLịch sửĐịa líNgữ VănTiếng AnhCông Nghệ
 Sinh họcToánTin họcVật líNgữ VănNgữ Văn
 Mĩ thuậtSinh họcTiếng AnhTiếng AnhToánTin học
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 6/4   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờTin họcLịch sửNgữ VănĐịa líTin học
 SHLCông NghệTiếng AnhNgữ VănMĩ thuậtToán
 Công NghệGDCDToánTiếng AnhToánSinh học
 ToánTiếng AnhNgữ VănSinh họcNgữ VănVật lí
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 7/1   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờVật líCông NghệNgữ VănNgữ vănTin học
 SHLSinh họcLịch sửNgữ VănToánTiếng Anh
 ToánTin họcToánĐịa líTiếng AnhLịch sử
 ToánĐịa líNgữ VănTiếng AnhGDCDSinh học
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 7/2   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờĐịa líĐịa líNgữ VănNgữ VănTiếng Anh
 SHLTin họcTiếng AnhNgữ VănSinh họcSinh học
 Vật líNgữ VănToánTin họcLịch sửToán
 Lịch sửGDCDTiếng AnhCông NghệToánToán
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 7/3   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờLịch sửGDCDTin họcLịch sửToán
 SHLToánĐịa líCông NghệNgữ VănToán
 Tiếng AnhTin họcSinh họcSinh họcNgữ VănVật lí
 Tiếng AnhNgữ VănNgữ VănĐịa líToánTiếng Anh
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 7/4   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờToánSinh họcSinh họcTiếng AnhNgữ Văn
 SHLĐịa líNgữ VănGDCDTiếng AnhNgữ Văn
 Lịch sửTiếng AnhToánToánToánCông Nghệ
 Vật líTin họcĐịa líTin họcNgữ VănLịch sử
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 8/1   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờNgữ VănTiếng AnhLịch sửSinh họcGDCD
 SHLNgữ VănTiếng AnhHóa họcToánĐịa lí
 Công NghệHóa họcNgữ VănNgữ VănLịch sửToán
 Vật líSinh họcToánTiếng AnhCông NghệToán
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 8/2   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờSinh họcToánToánNgữ VănĐịa lí
 SHLGDCDLịch sửLịch sửNgữ VănTiếng Anh
 Ngữ VănToánTiếng AnhCông NghệVật líHóa học
 Ngữ VănToánHóa họcSinh họcTiếng AnhCông Nghệ
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 8/3   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờToánSinh họcNgữ VănLịch sửHóa học
 SHLToánHóa họcNgữ VănĐịa líGDCD
 ToánNgữ VănCông NghệTiếng AnhNgữ VănTiếng Anh
 Công NghệSinh họcVật líLịch sửToánTiếng Anh
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 8/4   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờTiếng AnhCông NghệToánToánNgữ Văn
 SHLTiếng AnhSinh họcGDCDVật líNgữ Văn
 Lịch sửHóa họcLịch sửHóa họcCông NghệĐịa lí
 ToánToánTiếng AnhNgữ VănNgữ VănSinh học
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 9/1   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờSinh họcTiếng AnhToánCông NghệTiếng Anh
 SHLHóa họcNgữ VănToánVật líSinh học
 Vật líGDCDNgữ VănLịch sửĐịa líHóa học
 Địa líNgữ VănToánNgữ VănNgữ VănToán
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 9/2   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờNgữ VănLịch sửGDCDNgữ VănToán
 SHLSinh họcToánSinh họcNgữ VănToán
 Địa líTiếng AnhTiếng AnhNgữ VănToánVật lí
 Vật líHóa họcNgữ VănHóa họcĐịa líCông Nghệ
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 9/3   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờGDCDTiếng AnhĐịa líNgữ VănNgữ Văn
 SHLCông NghệToánHóa họcNgữ VănVật lí
 ToánVật líNgữ VănSinh họcTiếng AnhToán
 Sinh họcToánĐịa líNgữ VănLịch sửHóa học
 HĐNGLL     
       
       
   Lớp: 9/4   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
 Chào cờHóa họcNgữ VănHóa họcTiếng AnhSinh học
 SHLTiếng AnhNgữ VănĐịa líToánNgữ Văn
 Sinh họcToánĐịa líNgữ VănToánVật lí
 Lịch sửVật líGDCDToánCông NghệNgữ Văn
 HĐNGLL     
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 80
Năm 2022 : 6.280