Thursday, 07/07/2022 - 02:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Quốc Tuấn

Thời khóa biểu HKI buổi chiều năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 
BUỔI CHIÊU    
Áp dụng từ 03/09/2019    
      
   Lớp: 6/1   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1    Thể dục 
2      
3Âm nhạc     
4Thể dục     
       
       
   Lớp: 6/2   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3 Thể dục    
4 Âm nhạc  Thể dục 
       
       
   Lớp: 6/3   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Thể dục     
2Âm nhạc     
3      
4  Thể dục   
       
       
   Lớp: 6/4   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3Thể dục Thể dục   
4Âm nhạc     
       
       
   Lớp: 7/1   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Tiết Mĩ thuật Thể dục  
1 Thể dục Âm nhạc  
2      
3      
4      
       
       
   Lớp: 7/2   
       
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Tiết Thể dục Âm nhạc  
1 Mĩ thuật Thể dục  
2      
3      
4      
       
   Lớp: 7/3   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3 Mĩ thuật  Thể dục 
4 Thể dục  Âm nhạc 
       
       
   Lớp: 7/4   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  Thể dục Âm nhạc 
2  Mĩ thuật Thể dục 
3      
4      
       
       
   Lớp: 8/1   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  Mĩ thuật   
2Thể dục Âm nhạc   
3Tin học Thể dục   
4  Tin học   
       
       
   Lớp: 8/2   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Thể dục Thể dục   
2Tin học Tin học   
3  Mĩ thuật   
4  Âm nhạc   
       
       
   Lớp: 8/3   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1  Âm nhạc   
2Mĩ thuật Thể dục   
3Thể dục Tin học   
4Tin học     
       
       
   Lớp: 8/4   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Tin học Tin học   
2Thể dục Thể dục   
3Mĩ thuật Âm nhạc   
4      
       
       
   Lớp: 9/1   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2    Âm nhạc 
3 Tin học  Tin học 
4 Thể dục  Thể dục 
       
       
   Lớp: 9/2   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2 Âm nhạc    
3 Thể dục  Thể dục 
4 Tin học  Tin học 
       
       
   Lớp: 9/3   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Thể dục  Tin học 
2 Tin học  Thể dục 
3    Âm nhạc 
4      
       
       
   Lớp: 9/4   
       
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Tin học  Thể dục 
2 Thể dục  Tin học 
3 Âm nhạc    
4      
     
      

 

                  
             Thể dụcTin học  
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 80
Năm 2022 : 6.280